Magazin EduTeca.ro

Protecție

Prin accesarea/vizitarea şi utilizarea website-ului www.eduteca.ro, denumit în continuare şi Site, vă exprimaţi explicit acordul privind Termenii şi condiţiile de utilizare şi Politica de confidenţialitate.

Prin continuarea tranzacţtiei în derulare vă exprimaţi expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistem informatizat de către SC ASCENDIA DESIGN S.R.L.

ASCENDIA colectează date cu caracter personal direct/indirect în legatură cu persoanele fizice şi juridice identificate sau Identificabile, în vederea facturării şi livrării produselor online.

Aceste sunt date ce pot fi considerate ca fiind date de tipul “business contact”.

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:

 1. Dreptul la informare (art.12);
 2. Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;
 3. Dreptul la intervenţtie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:
  • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
  • b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • c) notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).
 4. Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;
 5. Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate;
 6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

LEGEA NR.677/2001 ESTE CONFORMĂ CU:

Directiva nr. 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Official Journal L 281, 23/11/1995, p 0031-0050); Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în cadrul Consiliului Europei şi ratificată de ţara noastră prin Legea nr. 682/2001 (publicată în Monitorul Oficial 830/21 decembrie 2001).