Magazin EduTeca.ro

Confidențialitate

A) GENERALITĂŢI

S.C. ASCENDIA DESIGN SRL, denumită generic în cele ce urmează ASCENDIA, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.eduteca.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înţelegere (contractul) dintre părţi.

ASCENDIA îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate, Termenii şi condiţiile de folosirepreţurile şi specificaţiile produselor, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Website-ul www.eduteca.ro va fi denumit generic, Site-ul.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

B) DEFINIŢII

 1. date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
 5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ;
 8. autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 9. date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 10. date de tip „business contact” – date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip „business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 11. date statistice – date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

C) COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

ASCENDIA poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră şi daca ni le furnizaţi voluntar. În acest sens, ASCENDIA protejază datele în conformitate cu Politica de protecţie a datelor, parte integrantă a Politicii de confidenţialitate.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.eduteca.ro cere informaţii prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
 • Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat;
 • Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dvs.

ASCENDIA colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul Site-uLUI, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. ASCENDIA poate folosi în cadrul Site-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului;
 • Pentru a îmbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secţiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a va trimite un raspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contacţati din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip „business contact” iar ASCENDIA le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.

ASCENDIA poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru:

(1) conformarea la rigorile legii; (2) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale ASCENDIA şi ale site-urilor sale web, sau (3) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

ASCENDIA nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

D) SECURITATEA DATELOR COLECTATE

ASCENDIA utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

ASCENDIA utilizează datele cu caracter personal colectate pe Site-ul www.eduteca.ro în următoarele scopuri:

 • facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
 • livrării acestora.

E) MINORI

ASCENDIA nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. ASCENDIA poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteti minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui parinte sau a tutorelui legal.

F) IMPUNEREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE

Dacă aveţi întrebări legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către ASCENDIA şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi.

G) TERMENI ŞI CONDIŢII

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Termeni şi condiţii de utilizare care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

H) LEGISLAŢIE

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul ASCENDIA .

În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul ASCENDIA .

I) CONTACT

Ascendia Design SRL
Fierari nr.5,
Sector 2, Bucureşti, Romania
Tel: +40 371089200
Email: office@ascendia.ro
RC: J40/6604/2007; CUI RO21482859
Cont: Banca Transilvania
IBAN: RO89BTRL04501202D26189XX

Ultima actualizare: 25 septembrie 2014