Magazin EduTeca.ro

Termeni legali

BINE AŢI VENIT PE SITE-UL WWW.EDUTECA.RO. VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ALE ACESTUI WEBSITE, PREZENTATE MAI JOS. ACCESUL/VIZITAREA ACESTUI WEBSITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SE SUPUNE TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE, IMPLICĂ ACCEPTUL EXPLICIT AL DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA ACEŞTIA ŞI REPREZINTĂ ÎNTREAGA ÎNŢELEGERE (CONTRACTUL) DINTRE PĂRŢI.

S.C. ASCENDIA DESIGN SRL, denumita generic în cele ce urmează ASCENDIA, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.eduteca.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire sau preţurile şi specificaţiile produselor făra niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic aceasta secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

A) APLICABILITATE

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică pentru site-ul www.eduteca.ro, denumit în continuare, Site.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

B) DREPTURI DE AUTOR

ASCENDIA este autorul Site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustratii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, samd. sunt proprietatea ASCENDIA sau sunt licenţiate de ASCENDIA pentru a fi folosite.

C) LICENŢE DE UTILIZARE

ASCENDIA va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea ASCENDIA. Această licenţă nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;
  • download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

ASCENDIA va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie ASCENDIA sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare.

Conţinutul Site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al ASCENDIA.

D) MĂRCI

Marca EduTeca este o marcă înregistrată şi este deţinută de către ASCENDIA. Domeniul www.eduteca.ro este deţinut de către ASCENDIA . Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui EduTeca ia, în forma directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) făra permisiunea prealabilă scrisă a ASCENDIA este interzisă şi se pedepseste conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licenţele acordate de către ASCENDIA, conform cu cele de mai sus.

E) CONDIŢII DE UTILIZARE. GARANŢII.

Site-ul este furnizat de către ASCENDIA pe o bază „aşa cum este” şi „atât cât este disponibil” . ASCENDIA nu garantează:

  • că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la ASCENDIA sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunator. Utilizatorul foloşeste Site-ul pe riscul propriu, ASCENDIA fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. ASCENDIA nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

ASCENDIA nu acordă niciun fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site.

Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

F) SECURITATE

Dacă utilizaţi Site-ul sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteti de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat ASCENDIA pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd. vor fi pedepsite conform legii.

G) COMUNICĂRI

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale ASCENDIA sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. ASCENDIA îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi ASCENDIA şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul ASCENDIA DESIGN şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi ca deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, că acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intră în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terţă parte şi că veţi despăgubi integral ASCENDIA DESIGN sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

H) MINORI

ASCENDIA DESIGN nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. ASCENDIA DESIGN poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui parinte sau a tutorelui legal.

I) DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

ASCENDIA DESIGN respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi ASCENDIA DESIGN o notificare care să cuprindă:

  • semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
  • o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinatorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele sau.

J) ACORD DE LICENŢIERE

Pentru orice produs cumpărat, utilizatorul primeşte un Acord de licenţiere. Utilizarea produsului înseamnă acceptul Acordului de licenţiere.

K) POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politică de confidenţialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

L) LEGISLAŢIE

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale Amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul ASCENDIA DESIGN. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul ASCENDIA DESIGN.

M) CONTACT

Ascendia Design SRL
Fierari nr.5,
Sector 2, Bucureşti, Romania
Tel: +40 371.089.200
Email: office@ascendia.ro
RC: J40/6604/2007; CUI RO21482859
Cont: Banca Transilvania
IBAN: RO89BTRL04501202D26189XX

Ultima actualizare: 25 septembrie 2014